Het plan

De Laguyte Rijsbergen

Het plan bestaat uit 4 levensloopbestendige woningen, 8 twee-onder-een-kapwoningen, 4 vrijstaande woningen (waarvan ook 1 levensloopbestendig) en 3 bouwkavels. Typerend voor de woningen is de architectonische hoogstaande kwaliteit, welke aansluit op de bestaande, dorps bebouwde omgeving en de ruime kavels waarop de woningen worden gerealiseerd.  Daar waar mogelijk wordt parkeren op eigen terrein gerealiseerd. Waar dit niet mogelijk is, worden voldoende parkeerplaatsen in de nabijheid van de woningen gerealiseerd.

Bij de uitwerking van het inrichtingsplan is ook nagedacht over het opvangen en infiltreren van regenwater in de vorm van wadi’s. De groene, lager gelegen delen van het gebied vangen het regenwater op, waarna het kan infiltreren in de grond en de grondwaterstand kan worden aangevuld.

Het plan is nog in ontwikkeling. Op deze website vindt u meer informatie over dit proces.

Vastgesteld bestemmingsplan
Eind 2022

Start verkoop
17 mei 2023

Start bouw
Medio 2024